ELECTRONICS KERALAM

Sunday, August 6, 2017

എര്‍ത്ത് ഇല്ലാത്ത ചാര്‍ജര്‍ അപകടകാരിയോ

എര്‍ത്ത് ഇല്ലാത്ത ചാര്‍ജര്‍ അപകടകാരിയോ 


നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണം ആണല്ലോ മൊബൈൽ ചാർജറുകൾ. ഇവയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ആയ 3 പിൻ പ്ലഗ് ഇല്ല എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊട്ട് പെരുമാറുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണം ആകുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ എർത്ത് പിൻ അത്യാവശ്യമല്ലേ ? ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലും മിക്സിയിലും ഒക്കെ അതുണ്ടല്ലോ ? ഇനി കൂടുതൽ കറന്റെടുക്കുന്ന ഹൈ പവർ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതി എന്നതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില വിദേശ നിർമ്മിത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടികളിലും ഹെയർ ഡ്രൈയറുകളീലുമെല്ലാം 3 പിൻ വരാറില്ല. അതിലും 2 പിൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം?
International Electrotechnical Commission (IEC) ഉപകരണങ്ങളെ അവയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ക്ലാസുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ Class -0 ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ലയർ ഇൻസുലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇൻസുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തകരാറിയാലായാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഷോക്ക് ഉറപ്പ്. ഏറ്റവും സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ തലത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പൊതുവേ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ഇടങ്ങളിലും 110 വോൾട്ട് സപ്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും മാത്രമേ അനുവദനീയമായുള്ളൂ.
അടുത്ത വിഭാഗമായ Class -I ൽ 3 പിൻ കണക്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമാണ് എന്നു മാത്രമല്ല ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡി ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും വേണം. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽ എർത്ത് ചിഹ്നം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡിയിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ അതുമൂലം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കാതെ വൈദ്യുതി എർത്ത് ടെർമിനൽ വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും തുടർന്ന് സർക്കീട്ട്‌ ബ്രേക്കറുകൾ വഴിയോ ഫ്യൂസുകൾ വഴിയോ ഉപകരണത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് -I ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും ഹീറ്ററുമെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ.
അടുത്തത് Class-II ഡബിൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഉപകരണങ്ങൾ. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജറുകളും പുതു തലമുറയിൽ പെട്ട ചില ഹൈ പവർ ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എർത്ത് കണൿഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആണ് രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ ലയർ ഇൻസുലേഷൻ ആണ്‌ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതായത് ഉപയോക്താവും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിലായുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ആവരണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ഔട്പുട്ടിൽ ഉള്ള ലോ വോൾട്ടേജ് DC യും ഇൻപുട്ടിൽ ഉള്ള ഹൈവോൾട്ടേജ് AC യും തമ്മിൽ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ അവ പ്രത്യേക ചിഹ്നത്താൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനകത്തുള്ള രണ്ട് ചതുരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം (ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക). 

മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് Class -III വളരെ കുറഞ്ഞ ഡി സി ഏ സി ഇൻപുട് വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ( 50 വോൾട്ട്‌ എ സി, 120 വോൾട്ട് ഡി സി ) separated extra-low voltage എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്‌ ഇത്. താരതമ്യേന ഏറ്റവും അപകട സാദ്ധ്യത കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവ. ക്രിസ്ത്മസ് ട്രീയിലും മറ്റും തൂക്കുന്ന ചില അലങ്കാര വിളക്കുകൾ, കോഡ് ലെസ് പവർ ടൂൾസ്, ക്ലാസ് II പവർ സപ്ലെ നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് -III ചാർജറുകൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ക്ലാസ് - III ഉപകരണങ്ങളുടെ പുറത്ത് പ്രത്യേക ചിഹ്നത്താൽ അത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വാൽചോദ്യം : എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ചില ചാർജറുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാം പിന്ന്? സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയും കീടങ്ങളും മറ്റും കൂട് കൂട്ടാതിരിക്കാനുമായി സാധാരണഗതിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയും മൂന്നാം പിന്നുള്ള പ്ലഗ്ഗുകൾ കുത്തിയാൽ മാത്രം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോക്കറ്റുകൾ സർവസാധാരണമായപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഡമ്മി പ്ലാസ്റ്റിക് പിൻ ഇതിനായി ആവശ്യമായി വരുന്നു.

സുജിത് കുമാർ    ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക്

1 comment: